top of page

Học Lái Xe Với Chúng Tôi
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tận tâm;  giá cả phải chăng.

Học Giờ xin chọn:

30 phút   =  $30

60 phút   =  $55

90 phút   =  $75

Mướn xe đi thi = $150

( bao gồm: đưa/ rước, 60 phút học trước khi thi, phí mướn xe, học viên tự đăng ký thi với Nhà Chức Trách (VicRoads))

Gói Đặc Biệt

A

3 x (60 phút) + Mướn xe đi thi = $305     3% giảm

B

5 x (60 phút) + Mướn xe đi thi = $403  5% giảm

C

10 x (60 phút) + Mướn xe đi thi =$630      10% giảm

Gói Học Bao

$1500

bao phí... học 2 giờ/ mỗi tuần 

+

bao phí... Mướn xe đi thi

Lưu ý: ​Áp dụng trong 12 thángChỉ dành cho học viên từ L muốn lấy P, từ 21 tuổi trở lên. Học viên tự đăng ký thi với Nhà Chức Trách (VicRoads) .

toyota-corolla-my19-index-(1).png

Thanks for submitting!

0411011246

bottom of page